Ogłoszenia duszpasterskie- 06.11.2022 r.

      Brak komentarzy do Ogłoszenia duszpasterskie- 06.11.2022 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 06.11.2022 r.
1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 8.30 w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu odmówimy Litanię do św. Jana Pawła II. Po Mszy świętej o godz. 11.00 w kościele zmiana tajemnic różańcowych, a o godz. 12.15 w salce na plebani spotkanie z siostrami wspierającymi Legionu Maryi. Uroczystość odpustowa ku czci św. Karola Boromeusza w Lubaczowie o godz. 12.00. Pamiętajmy o niedzielnym obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej. Każdego dnia na godzinę przed Mszą świętą okazja do spowiedzi. W rodzinach w każdym domu zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 o pokój w Ukrainie.
2. W tygodniu Msze święte o godz. 17.00. W poniedziałek podczas Mszy świętej modlitwa wypominkowa za zmarłych z dzielnic: Czarne i Podłęże. 3. We wtorek modlitwa wypominkowa za zmarłych z dzielnic: Centrum-I i Centrum-II. Po Mszy świętej nowenna do św. Antoniego z Padwy. 4. W środę 9 listopada święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Modlitwa wypominkowa za zmarłych z dzielnic: Wygon i Smereczyna. Po Mszy świętej nowenna do Matki Bożej Ostrobramskiej. Po nowennie w salce na plebani spotkanie Legionu Maryi. 5.W czwartek wspomnienie św. Leona Wielkiego, pap i dK. Modlitwa wypominkowa za zmarłych z dzielnic: Moczary i Mielniki. Po Mszy świętej nowenna do św. Judy Tadeusza z modlitwą o nowe, liczne i święte powołania do służby w kościele. 6.W Piątek 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości wspomnienie św. Marcina z Tours, bpa. Rozpoczęcie uroczystości o godz. 8.00 przy Krzyżu Niepodległościowym, przejście na plac kościelny, złożenie kwiatów po tablicą upamiętniającą 100-lecie Niepodległości. Msza święta za Ojczyznę w kościele o godz. 8.30. Po Mszy świętej montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci z naszej SP. W tym dniu nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
7.W sobotę wspomnienie św. Jozafata, bpa i m. 8.W przyszłą Niedzielę w naszej wspólnocie parafialnej Uroczystość odpustowa ku czci NMP Ostrobramskiej- Matki Miłosierdzia. Msze święte o godz. 9.00 i suma odpustowa o godz. 12.00. Puszka na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Proszę panie z KŻR, Legionu Maryi, radnych z Rady Parafialnej, strażaków, ministrantów, dzieci i młodzież o zaangażowanie się w procesję wokół kościoła. Osobą odpowiedzialną za procesję będzie p. D. Rudnik. Proszę panie z KGW o przygotowanie obiadu odpustowego.
9. W tym tygodniu podczas Mszy św. dyżur pełnią następujący ministranci: P. Pukas i M. Figiela. We piątek wszyscy ministranci.
10. Trwa Parafialny Konkurs Czytelniczy o Bł. Kardynale Stefanie Wyszyńskim. W tym Konkursie biorą udział dzieci z naszej SP, młodzież, nauczyciele i parafianie. Celem Konkursu Czytelniczego jest pogłębienie wiedzy o Patronie naszej SP, aby wziąć w nim udział trzeba nie tylko przeczytać książkę o ks. Kardynale Wyszyńskim, ale też napisać jednostronicowe wypracowanie co najbardziej mnie zainteresowało w jego nauczaniu. Rozstrzygnięcie Konkursu w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 16 kwietnia 2023 r. 11. Dziękuję Paniom: H. Witko, I. Babik, K. Fedurko, za posprzątanie kościoła i kaplicy oraz ofiarę pieniężną na kwiaty. W sobotę kościół sprzątać będą Panie: S. Kapel, E. Skiba, D. Flis, E. Flis, J. Kowalska i pan W. Zubrzycki.
12. Intencje mszalne.