OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

      Brak komentarzy do OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

       ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA  28.10.2018 r.

 

1.Dziś w kościołach, których data poświęcenia nie jest znana, wyrażamy Bogu wdzięczność za tę świątynię, oraz za ludzi, którzy go wybudowali. Po Mszy św. o godz. 8.30 adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 11.00. Wspólna modlitwa różańcowa o godz. 10.30. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11.00 rozstrzygnięcie Konkursu za Najpiękniej wykonany Różaniec. Po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele spotkanie z dziećmi z klasy III SP i ich rodzicami. Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na budownictwo sakralne w naszej diecezji. W poniedziałek w kościele spotkanie Teatru Młodych.

  1. Od poniedziałku do środy wspólna modlitwa różańcowa o godz. 16.00, a po modlitwie różańcowej Msza św. o godz. 16.30. We wtorek po Mszy św. o godz. 16.30 w salce na plebani spotkanie Legionu Maryi.                                                                                                                                                                                        3.W środę modlitwa różańcowa o godz. 16.00, a o godz. 17.00 Msza św. z modlitwą o uzdrowienie.                                                                                                                   4.W czwartek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte o godz. 8.30 i 11.00. Po Mszy św. o godz. 11.00 wyruszymy z procesją na cmentarz do pięciu stacji, a po procesji poświęcenie grobów. Uroczystość ta przypomina tych którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. W tym dniu wierni mogą uzyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam modlitwy : Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz w intencjach Ojca Świętego.                                                                                                                      5.W piątek 2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze święte o godz. 8.30 i o godz. 11.00 na cmentarzu. W modlitwach dziękujemy Bogu za życie naszych zmarłych braci i sióstr. Prosimy szczególnie za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, aby mogli osiągnąć wieczne szczęście. W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić : Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych dniach cząstkowy. Spowiedź sakramentalna wystarczy dla zyskania odpustów przez wiele dni.

6.W pierwszą sobotę w salce na plebani nauka gry na organach i pianinie od godz. 8.30. Spotkanie Rycerstwa Niepokalanej w salce na plebani o godz. 15.00. Msza św. wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 16.00. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa z rozważaniem, medytacja pierwszo-sobotnia, Litania Loretańska do NMP i Akt osobistego Zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.                                                                                                7.W przyszłą pierwszą Niedzielę miesiąca Msze święte o godz. 8.30 i 11.00. Po Mszy św. o godz. 11.00 zmiana tajemnic różańcowych, a o godz. 12.15 w salce na plebani spotkanie z siostrami wspierającymi Legionu Maryi. Uroczystość odpustowa ku czci św. Karola Boromeusza w Lubaczowie o godz. 12.00, połączona z wizytacją kanoniczną tej parafii.

8.W tym tygodniu podczas Mszy św. wieczornej dyżur pełnią następujący ministranci: Krystian Malec i Adriano Skiba.

  1. Trwają prace modernizacyjne związane z instalacją gazową w naszym kościele. W dniu 11 listopada podczas Mszy św. o godz. 8.30 na zewnątrz naszego kościoła zostanie odsłonięta pamiątkowa Tablica upamiętniająca setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez naszą Umiłowaną Ojczyznę Polskę. Suma odpustowa w naszej parafii ku czci NMP Ostrobramskiej, również w dniu 11 listopada o godz. 12.00, którą celebrował będzie i kazanie wygłosi ks. Paweł Szutka.

10.W zakrystii są jeszcze do nabycia kalendarze książkowe rolników na 2019 rok po 26 zł., ścienne po 6 zł. oraz KRZ po 5 zł. Zachęcam do nabywania. Kartki wypominkowe znajdują sie na stoliku pod chórem.                                                                                                                                                                                                          11. Dziękuję Pani D. Rudnik, za przygotowanie „Spotkania Załuskiego”, poświęconego rocznicy Konfederacji Barskiej i 40 rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Paniom: H. Kiczuła, K. Fedurko, za przygotowanie obiadu Imieninowego. Dzieciom i młodzieży, za rozprowadzenia kartek wypominkowych. Paniom: B. Flis, Z. Flis, J. Kowalskiej,   za posprzątanie kościoła i ofiarowanie kwiatów.

12.Intencje mszalne.