Ogłoszenia duszpasterskie – 19.11.2023 r.

      Brak komentarzy do Ogłoszenia duszpasterskie – 19.11.2023 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.11.2023 r.
1. Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej Uroczystość odpustowa ku czci NMP Ostrobramskiej- Matki Miłosierdzia. Suma odpustowa o godz. 12.00, którą celebrował będzie i kazanie wygłosi ks. dr kan. Proboszcz i Dziekan dekanatu cieszanowskiego Stanisław Solilak. Dzisiaj obchodzimy ustanowiony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich. Każdego dnia na godzinę przed Mszą świętą okazja do spowiedzi. Pamiętajmy o niedzielnym obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej. W każdym domu zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 o pokój na Ukrainie i w Ziemi Świętej.
2. W tygodniu Msze święte kaplicy o godz. 17.00. W poniedziałek wspomnienie świętego Rafała Kalionowskiego, k. Podczas Mszy świętej modlitwom wypominkowym polecać będziemy zmarłych z dzielnic: Czarne i Podłęże. 3. We wtorek wspomnienie Ofiarowania NMP. Modlitwom wypominkowym polecać będziemy zmarłych z dzielnic: Centrum-I i Centrum-II. Po Mszy świętej nowenna do św. Antoniego z Padwy. 4. W Środę wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Pamiętamy w modlitwie o tych, którzy muzyką i śpiewem posługują w naszych parafiach. Modlitwom wypominkowym polecać będziemy zmarłych z dzielnic: Wygon i Smereczyna. Po Mszy świętej nowenna do Matki Bożej Ostrobramskiej. Po nowennie w salce na plebani spotkanie Legionu Maryi. 5.W Czwartek 23 listopada w naszym kościele Msza święta z modlitwą o Uzdrowienie i Uwolnienie o godz. 17.00, którą celebrował będzie O. Józef Witko. 6.W Piątek wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung Lac i Towarzyszy. Modlitwom wypominkowym polecać będziemy zmarłych z dzielnic: Moczary i Mielniki. Po Mszy świętej nowenna do Miłosierdzia Bożego.
7.W Sobotę Msza święta o godz. 17.00. 8.W przyszłą Niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Doroczna uroczystość Akcji Katolickiej, LSO i KSM. W Zamościu w kościele NMP Królowej Polski Diecezjalny Dzień Młodzieży. Młodzież z naszego KSM-u weźmie w tej uroczystości swój udział, m, innymi: J. Czarny. Msze święte o godz. 8.30 i o godz. 11.00. Po Mszy świętej o godz. 8.30 w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu odmówimy Litanię do św. Józefa. Podczas Mszy świętej o godz. 11.00, dwóch kandydatów do LSO: K. Malec i D. Noskowicz, złożą przyrzeczenia ministranckie i otrzymają Legitymacje ministranta. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszego WSD w Lublinie.
9. W tym tygodniu podczas Mszy św. dyżur pełnią następujący ministranci: K. i B. Wojciechowski i P. Załuski. Na klęczniku pod chórem są jeszcze do nabycia świece Caritas na stół wigilijny po 7 zł. W każdy wtorek podczas nowenny do św. Antoniego z Padwy będziemy wspierać finansowo organizację Open Doors w służbie prześladowanym chrześcijanom na świecie. Pan mgr Łukasz Łuczak, przygotowuje prace monograficzną o historii Załuża. Jeśli ktoś ma zdjęcia z różnych wydarzeń w naszej miejscowości to proszę je przynieść do kancelarii parafialnej. 10. Dziękuję Ks. dr St. Solilakowi, za celebrę Mszy świętej odpustowej i wygłoszenie kazania. Księżom z naszego dekanatu i z sąsiedniego dekanatu, za posługę w konfesjonale i udział w uroczystości odpustowej. Naszemu organiście D. Nieckarzowi, chórowi „Radość” z Lubaczowa p. W. Kołakowskiemu, za oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości. Strażakom z OSP, za niesienie baldachimu. Paniom z KGW, za przygotowanie obiadu odpustowego. Serdecznie zapraszam księży na obiad do świetlicy wiejskiej. Dzieciom, młodzieży, ministrantom, paniom z KŻR, Legionu Maryi, za zaangażowanie się w procesję odpustową. Pani D. Rudnik, za organizację procesji odpustowej. Paniom: B. Flis, A. Cołta i M. Kogut, za prace porządkowe na placu kościelnym oraz za posprzątanie kaplicy i kościoła. W sobotę kościół sprzątać będą panie: H. Kiczuła, A. Basznianin, M. Maszlanka. W celu uzyskania odpustu zupełnego odmówimy teraz modlitwę w intencji Ojca Świętego.
11.Intencje mszalne.