Ogłoszenia duszpasterskie- 31.03.2024 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 31.03.2024 r.
1. Dziś Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Msza święta o godz. 11.00. Po Mszy świętej o godz. 11.00 Koronka i trzeci Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Pięćdziesiąt dni jakie upływają do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, obchodzi kościół w radości i weselu jako jeden dzień świąteczny. Osiem pierwszych dni Okresu Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy i obchodzi się jako uroczystości Pańskie. Z tego powodu w Piątek w Oktawie Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dzisiaj można uzyskać odpust zupełny za przyjęcie w pobożnym usposobieniu błogosławieństwa papieskiego „Urbi et Orbi” nawet za pośrednictwem radia i telewizji. Każdego dnia na godzinę przed Mszą świętą okazja do spowiedzi. Pamiętajmy o niedzielnym obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej. W każdym domu zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 o pokój na Ukrainie i w Ziemi Świętej.
2. Jutro drugi dzień świąt, Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy. Msze święte o godz. 8.30 i o godz.11.00. Przed Mszą świętą o godz. 11.00 Koronka i czwarty Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Taca z jutrzejszego święta jest tradycyjnie przeznaczona na potrzeby KUL. 3. We wtorek po Mszy świętej o godz. 18.00 rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Ochronę Życia, Koronka i piąty Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego, oraz nowenna do św. Antoniego z Padwy. 4. W Środę po Mszy świętej, Koronka i szósty Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego, oraz nowenna do Matki Bożej Ostrobramskiej, a po nowennie w salce na plebani spotkanie Legionu Maryi. 5.W Pierwszy Czwartek po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 21.00 w intencji powołanych oraz o nowe powołania, kapłańskie, misyjne i zakonne. W czasie adoracji Koronka i siódmy Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego, oraz nowenna do św. Judy Tadeusza z modlitwą o nowe, liczne i święte powołania do służby w kościele. Zapraszam wszystkie rodziny z naszej parafii do czuwania, a także panie z Apostolatu Margaretka i z Legionu Maryi. 6.W Pierwszy Piątek od godz. 8.00 odwiedziny chorych. Spowiedź pierwszo-piątkowa od godz. 17.00 do godz. 18.00. Msza święta wotywna o Najświętszym Sercu Pana Jezusa o godz. 18.00. Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa, oraz Koronka i ósmy Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego.
7.W Pierwszą Sobotę o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa z rozważaniem, medytacja pierwszo-sobotnia, Litania Loretańska do NMP i Akt osobistego zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi, oraz Koronka i dziewiąty Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego. Msza święta wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 18.00. 8.W przyszłą Niedzielę Miłosierdzia Bożego i pierwszą miesiąca Msze święte o godz. 8.30 i o godz. 11.00. Podczas Mszy świętej o godz. 8.30 poświecenie i rozdanie modlitewników dla dzieci z klasy III SP. Po Mszy św. o godz. 8.30 w kościele spotkanie z dziećmi z klasy III SP i ich rodzicami. Po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele zmiana tajemnic różańcowych, a o godz. 12.15 w salce na plebani spotkanie z siostrami wspierającymi Legionu Maryi. Po Mszach świętych Koronka do Miłosierdzia Bożego i uczczenie relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Woluntariusze z naszego SKC, będą zbierać ofiary pieniężne do puszek na „Fundusz Caritas”. O godz. 15.00 w kościele Godzina Miłosierdzia. W Krowicy Samej o godz. 12.00 uroczystość odpustowa ku czci Miłosierdzia Bożego.
9. W tym tygodniu podczas Mszy św. dyżur pełnią następujący ministranci: P. Pukas i M. Figiela. W każdy wtorek podczas nowenny do św. Antoniego z Padwy wspieramy finansowo organizację Open Doors w służbie prześladowanym chrześcijanom na świecie. Pan mgr Łukasz Łuczak, przygotowuje pracę monograficzną o historii Załuża. Msza święta z Modlitwą o Uzdrowienie i Uwolnienie będzie w naszym kościele 23 maja o godz. 18.00, którą celebrował będzie Ojciec Józef Witko. Na płycie nagrobnej śp. Ks. B. Niedopytalskiego jest już umieszczone jego zdjęcie. Każdego 19 dnia miesiąca począwszy od marca w naszej parafii trwa Nieustająca Modlitwa Różańcowa 48 osób modlących się na różańcu. Pod chórem na górnej ścianie wewnątrz naszego kościoła została ofiarowana ikona Wieczerzy Pańskiej, która została już poświęcona w Wielki Czwartek. 10. Dziękuję wszystkim parafianom, za podjęcie czuwania w Wielki Czwartek, W. Piątek i w W. Sobotę. Dzieciom, młodzieży, strażakom z OSP, panu H. Przeszłowskiemu, za pełnienie warty przy Grobie Pańskim i obsługę procesji rezurekcyjnej, dorosłym. Panu organiście D. Nieckarzowi, kościelnemu, p. R. Fedurko, A. Szczerbinin, ministrantom, za posługę przy ołtarzu. Pani D. Rudnik, za obsługę procesji. Paniom z KGW i Klubu Seniora, za wykonanie pięknych Palm Wielkanocnych. Dziękuję rodzicom dzieci z klasy III SP, za przygotowanie pięknej dekoracji wielkanocnej. W piątek kościół sprzątać będą Państwo Młodzi.
11. Życzenia od Księży Biskupów.
12. Moi Drodzy ! Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe i najpiękniejsze święto. Z tej okazji wszystkim przybyłym gościom i parafianom, składam najlepsze i najserdeczniejsze życzenia: niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią, będą pełne radości, miłości i pokoju, abyśmy mimo różnych trosk i kłopotów, mogli zawsze śpiewać radosne „Alleluja” – Jezus żyje.
13.Intencje mszalne.
14.W ub. tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Zofię Czarną. Pomódlmy się o wieczne zbawienie dla niej.