Ogłoszenia duszpasterskie

      Brak komentarzy do Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 24.03.2019 r.

1. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus przypomina nam, że oddał za nas swoje życie na krzyżu. Każdy człowiek może wejść na drogę nawrócenia, wyrzec się grzechu i budować życie razem z Nim. Dziś Trzecia niedziela Wielkiego Postu. Puszka na Katolickie Radio Zamość. Po Mszy św. o godz. 8.30 adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 11.00. Po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele spotkanie z kandydatami do przyjęcia sakramentu bierzmowania, uczniami z klasy VII i VIII SP. Nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00, a po nim Msza św. o godz. 15.30. Zachęcam do abstynencji i modlitwy o trzeźwość, za uzależnionych i ich rodziny. W naszym kościele po prawej stronie na bocznym ołtarzu znajduje się Złota Księga Abstynencji. Zachęcam do imiennego wpisywania się.
2. W tym tygodniu Msze święte o godz. 16.30. W poniedziałek 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Msze św. o godz. 9.00 i 16.30. W katedrze zamojskiej początek Diecezjalnego Jerycha Różańcowego. 3.W środę po Mszy św. nowenna do Matki Bożej Ostrobramskiej, a po nowennie w salce na plebani spotkanie Legionu Maryi. 4.W czwartek w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne. Msza święta o godz. 9.00 z nauką dla dzieci z naszej SP. Podczas tej Eucharystii uczniowie z klasy IV i V SP, zostaną przyjęci do SKC w obecności Ks. Dyrektora Caritas naszej diecezji i KRZ. Druga Msza św. o godz. 16.30 z nauką dla młodzieży i dorosłych, a po Mszy św. nowenna do św. Judy Tadeusza z modlitwą o nowe, liczne i święte powołania do służby w kościele. 5.W piątek drugi dzień Rekolekcji. Msza św. o godz. 9.00 z udziałem dzieci. Droga Krzyżowa o godz. 16.00. Rozważania prowadzić będą dzieci i młodzież z Teatru Młodych. Po Drodze Krzyżowej Msza św. o godz. 16.30 z nauką dla młodzieży i dorosłych. Po Mszy św. nowenna do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny za pobożne odmówienie po przyjęciu Komunii św., modlitwy „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu”.
6.W sobotę dzień spowiedzi rekolekcyjnej od godz. 8.30. O godz. 9.00 Msza św. z nauką dla dzieci. Po południu spowiedź od godz. 16.00, a o godz. 16.30 Msza św. z nauką dla młodzieży i dorosłych. Rozważania rekolekcyjne poprowadzi ks. Paweł Dynaka, wikariusz z parafii Łukawiec. Harmonogram Rekolekcji umieszczony jest w gablocie parafialnej. 7.W przyszłą IV Niedzielę Wielkiego Postu zwaną też niedzielą „Laetare”. Przed Mszą św. o godz. 8.30 zostanie poświęcony nowy ornat w kolorze różowym. Msze święte o godz. 8.30, 11.00 i 15.30. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 dzieci z klasy III SP otrzymają książeczki. Po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele spotkanie z dziećmi z klasy III SP i ich rodzicami. Nabożeństwo Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.00, a po nim Msza św. o godz. 15.30.
8.W płynęły ofiary pieniężne z następujących dzielnic: Moczary-150zł., Czarne-140zł., Wygon-200zł., Podłęże-270zł.
9.Na stoliku pod chórem, są jeszcze do nabycia paschaliki na stół wielkanocny, po 5 zł.
10.W tym tygodniu podczas Mszy św. wieczornej dyżur pełnią ministranci: Konrad Załuski i Kacper Kołodziej. 11. Dziękuję Paniom: E. Załuskiej, E. Wojciechowskiej, M. Prasoł, M. Malec, za posprzątanie kościoła, kaplicy i ofiarę na kwiaty.
12.Intencje mszalne.