Ogłoszenia duszpasterskie – 14.11.2021 r.

      Brak komentarzy do Ogłoszenia duszpasterskie – 14.11.2021 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZELA ZWYKŁA 14.11.2021 r.

1. Dziś w naszej wspólnocie parafialnej Uroczystość odpustowa ku czci NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia o godz. 12.00. Sumę odpustową celebrował będzie i kazanie wygłosi ks. J. Dudek. Dziś solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. Puszka na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Każdego dnia na godzinę przed Mszą świętą okazja do spowiedzi. W rodzinach w każdym domu zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej o godz. 20.30 o ustanie pandemii koronawirusa. Przypominam, że w kościele każdy uczestnik liturgii powinien mieć zasłonięte usta i nos.
2. W tygodniu Msze święte o godz. 17.00. W poniedziałek modlitwom wypominkowym polecać będziemy zmarłych z dzielnic: Czarne i Podłęże. We wtorek modlitwom wypominkowym polecać będziemy zmarłych z dzielnic: Centrum-I i Centrum-II. Po Mszy św. o godz. 17.00 nowenna do św. Antoniego z Padwy. W listopadzie w każdym dniu można zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zmarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. 3.W środę wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, z. Będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej za zmarłych z dzielnic: Wygon i Smereczyna. Po Mszy św. nowenna do Matki Bożej Ostrobramskiej. 4.W czwartek 18 listopada Rocznica Poświęcenia Katedry w Zamościu. W Katedrze uroczystość. Modlitwom wypominkowym polecać będziemy zmarłych z dzielnic: Mielniki i Moczary. Po Mszy św. o godz. 17.00 nowenna do św. Judy Tadeusza z modlitwą o nowe, liczne i święte powołania do służby w kościele. Po nowennie w salce na plebani spotkanie Legionu Maryi. 5.W piątek po Mszy św. nowenna do Miłosierdzia Bożego. Po nowennie adoracja Najświętszego Sakramentu, nocne czuwanie przy relikwiach Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Nocna adoracja zakończy się w sobotę Mszą świętą o godz. 7.00. Serdecznie zapraszam wszystkich parafian do udziału w nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu.
6.W sobotę wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, k. 7.W przyszłą Niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela roku liturgicznego. Doroczna uroczystość Akcji Katolickiej, KSM, Liturgicznej Służby Ołtarza. Msze święte o godz. 8.30 i 11.00. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 uczniowie z klasy IV SP: P. Sienkiewicz i B. Wojciechowski, złożą przyrzeczenia ministranckie i otrzymają legitymacje. Po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele spotkanie z rodzicami dzieci z klasy III SP. Po Mszy św. o godz. 11.00 w salce na plebani spotkanie Kręgu Biblijnego. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby naszego WSD w Lublinie.
8. Na klęcznikach pod chórem są już do nabycia Świece Caritas na stół wigilijny p 5 zł. Zachęcam do nabywania. Wpłynęły ofiary pieniężne z następujących dzielnic: Czarne-850zł., Moczary-650zł.
9. W tym tygodniu podczas Mszy św. dyżur pełnią następujący ministranci: H. Buczek, P. Sienkiewicz, Sz i H. Mańczak. 10. Dziękuję ks. J. Dudkowi, za celebrę Mszy św. odpustowej i wygłoszenie kazania . Księżom z naszego dekanatu, za posługę sakramentalną. Serdecznie zapraszam księży na obiad odpustowy do świetlicy wiejskiej, przygotowany przez panie z KGW. Panom: St. Szpyt, W. Rudnik, A. Rudnicki, A. Basznianin, za oczyszczenie placu cerkiewnego z liści. Paniom: E. Załuskiej, J. Wojciechowskiej, za ułożenie kwiatów w kościele. Paniom: M. Czarnej, K. Ważny, St. Antonik, A. Pilipowskiej, za posprzątanie kościoła, kaplicy, umycie ławek, konfesjonałów, posadzki płynem dezynfekującym. W następnym tygodniu kościół sprzątać będą Panie: B. Maślanka, M. Cisło i J. Przeszłowska.
11.Intencje mszalne.
12.W ubiegłym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej śp. Janinę Hass. Pomódlmy się o wieczne zbawienie dla niej.